KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu metin, Vigo’nun web sitesi kullanıcılarının kişisel verileri nasıl işlediğine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; iletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Site deneyiminizi geliştirmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında kapsamlı bilgi için https://vigo.ist/ adresinde yer alan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak tedarikçiler, iştakları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

İlgili Kişi Tarafından Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kişisel verilerinin düzeltilmesini isteme, verilerin kime aktarıldığını öğrenme gibi birtakım haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı aşağıdaki yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:

  1. KVKK@vigo.ist adresi üzerinden taleplerinizi bize iletebilirsiniz,

  2. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigo.ist adresine e-posta gönderebilirsiniz,

  3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.