Menu

İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, iş ortağı/tedarikçi çalışanlarının/yetkililerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda bilgilerinizi sağlamanız, e-posta, telefon, posta şeklindeki iletişim kanalları ya da bilgi/belgelerin elden teslim edilmesi suretiyle; bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan, kısmen otomatik ve otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz.

  1. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaç doğrultusunda:

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finans, firma-görev bilgileri, risk yönetimi, hukuki işlem ve işlem güvenliği verilerinizi işliyoruz.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, iş süreçlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin, çalışanlarımıza ilişkin yasal bildirimler yapmamız gereken durumlarda), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigo.ist  adresine e-posta  göndererek veya Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.