Menu

Üye Adayı Açık Rıza Metni

Üye Adayı Açık Rıza Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak aşağıda belirtilen kişisel veri işleme sürecini yürütebilmek için, aydınlatma metni kapsamında rızanızı soruyoruz.

Adli sicil kaydı bilginizin, Vigo Uygulaması’na üyeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi ile Vigo operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorsanız, ilgili kutucuğu işaretleyebilirsiniz.