Menu

Kurye Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kurye Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, kurye adaylarının kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde). Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleyebilmek için Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmakta ve açık rızanızı vermeniz halinde bu hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

  1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ile aday seçme ve değerlendirme süreçlerinde toplanan bilgilerinizi işliyoruz.

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

  1. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigo.ist  adresine e-posta göndererek veya Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.