• About Us
  • Blog
  • Contact Us

hero-cover

Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu metin, Vigo’nun web sitesi kullanıcılarının kişisel verileri nasıl işlediğine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; iletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Site deneyiminizi geliştirmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında kapsamlı bilgi için https://vigovigo.com/ adresinde yer alan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak tedarikçiler, iştakları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

İlgili Kişi Tarafından Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kişisel verilerinin düzeltilmesini isteme, verilerin kime aktarıldığını öğrenme gibi birtakım haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı aşağıdaki yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:

KVKK@vigovigo.com adresi üzerinden taleplerinizi bize iletebilirsiniz, Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigovigo.com adresine e-posta gönderebilirsiniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Do you have any questions?

Contact us for your questions, complaints and suggestions.

vigo-logo

©2022 All rights reserved.