• About Us
  • Blog
  • Contact Us

hero-cover

Veri Sahibi Başvuru Formu

Başvurunuzu aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile şirketimize iletmeniz durumunda, başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Aşağıda yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”), kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen haklarını kullanırken yararlanmaları amacıyla oluşturulmuştur.

Başvurunuzu aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile Şirketimize iletmeniz durumunda, başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edebiliriz. Bu durumda sizden talep edilebilecek ücret hakkında sizi bilgilendiriyor olacağız.

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza, noter kanalı ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzun iletilebileceği İrtibat Kişisi ve Şirket adresine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İrtibat Kişisi E-Posta Adresi: KVKK@vigo.ist Şirket Adresi: Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul

Başvurunuzu e-posta ile iletmeyi seçmeniz halinde, e-posta konusunu “İlgili Kişi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuru formunda yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

Başvuruda Bulunan Kişi

Lütfen kimin adına başvuruda bulunuyorsanız aşağıda en sağ sütundaki kısmı işaretleyiniz.

Kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen yalnızca kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.) Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorum[1]. (Lütfen veri sahibi kimliğine ve kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.) Kişisel Veri Sahibine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ile İlişkiniz: Müşteri Çalışan Adayı Çalışan İş Ortağı Çalışanı Diğer Ad-Soyad*: T.C. Kimlik No* (Yabancı ise Uyruk ve Pasaport No veya Kimlik No): Telefon Numarası*: E-Posta Adresi*: Fax Numarası: Adres* (Yerleşim Yeri veya İş Adresi): Kullanılmak İstenen Hak/Haklar Lütfen kullanmak istediğiniz hak/haklarınıza ilişkin kutucukları işaretleyiniz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz veriyi aşağıda açıklayın.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler varsa bunlara da bildirilmesini istiyorum. Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler varsa bunlara da bildirilmesini istiyorum. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum. Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime çıkan sonuca itiraz ediyorum. Talep Hakkında Açıklamalar Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

Başvuru Ekine Eklenen Belgeler Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

Başvurunuzu Yanıtlama Yöntemi Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

Cevabın yukarıda belirtilmiş olan adrese posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

Cevabın yukar ıda belirtilmiş olan e-posta adresi üzerinden gönderilmesini istiyorum.

Başvuru Sahibi Beyanı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımı kullanmak amacıyla Şirketinize ileteceğim taleplerime ilişkin olarak,

Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ve/veya başvurduğum kişiye ait olduğunu onaylıyorum. Başvuruma ilişkin talebimin yerine getirilebilmesi ve kimliğimin doğrulanabilmesi için daha ayrıntılı bilgi gerekli olabileceğini, bu hallerde Şirketinize ek evrak ve belge sunmam gerekebileceğini biliyorum. İlgili Kişi, Başkası Adına Başvuruda Bulunan,

İsim-Soyisim: İsim-Soyisim: Tarih: Tarih: İmza: İmza:

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiye İlişkin Bilgiler Veri Sahibi ile İlişki: Adres: Telefon Numarası: E-Posta Adresi:

Do you have any questions?

Contact us for your questions, complaints and suggestions.

vigo-logo

©2022 All rights reserved.